Diensten

Rebastion Fiscalisten helpt familiebedrijven en vermogende particulieren uitdagingen op fiscaal, financieel en juridisch gebied het hoofd te bieden. Omdat uw vraagstuk dikwijls complex is, benaderen wij uw vraag vanuit een integrale invalshoek. Dat resulteert in duurzame oplossingen die vaak niet alleen uw vraag beantwoorden, maar tevens verborgen kansen blootleggen.

Wilt u meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij hebben onze dienstverlening geschaard onder de volgende onderwerpen:

BTW en overdrachtsbelasting

Omzetbelasting of btw: iedere ondernemer heeft ermee te maken. Meestal levert de toepassing van btw geen problemen op, maar soms ziet u zich voor complexe vraagstukken gesteld waar u het antwoord schuldig op moet blijven. Bijvoorbeeld wanneer omzet- en overdrachtsbelasting samenlopen bij verkoop of verhuur van onroerend goed. Dan is het goed om te weten dat Rebastion Fiscalisten ruime ervaring heeft met complexe btw-vraagstukken en de kennis in huis heeft om voor opheldering te zorgen.

Estate Planning

Estate planning draait om vermogensoverdracht tijdens en na uw leven. Rebastion Fiscalisten weet hoe u uw vermogen vóór en na uw overlijden op de fiscaal en financieel meest aantrekkelijke manier kunt overdragen – door schenkingen, bedrijfsoverdracht en erfenis. Hierbij hebben wij integraal aandacht voor zowel de fiscale wetgeving als uw persoonlijke wensen. De zorg om uw vermogen en zorg voor de volgende generatie gaan immers vaak hand in hand. Ons advies is dan ook altijd geënt op de actuele regelgeving en uw wensen. Maatwerk pur sang dus.

Bijstand in procedures

Als ondernemer kunt u een geschil krijgen met de belastingdienst over de toepassing van de fiscale regelgeving. Dat geschil kan ontstaan naar aanleiding van een boekenonderzoek of uit een verschil van inzicht over toepassing van fiscale regels. Wij kunnen u ondersteunen bij een boekenonderzoek en namens u optreden bij onderhandelingen met de belastingdienst om geschillen te beslechten of trachten een voor betrokken partijen acceptabel compromis te sluiten. Mocht dat niet lukken, kunnen wij desgewenst voor u in rechte optreden.

Business Tax

Compliance
De wet- en regelgeving op belastinggebied verandert voortdurend en wordt almaar complexer. Van u wordt hierin een proactieve houding verwacht. Rebastion Fiscalisten adviseert u op strategisch en tactisch niveau wat betreft compliance en koppelt fiscale knowhow aan een diepgaande kennis van uw onderneming en sector. Het resultaat is een ijzersterke compliancefunctie en de zekerheid dat u nu en in de toekomst conform de actuele wet- en regelgeving werkt.

Optimalisatie van structuren
De juridische structuur van uw onderneming is van invloed op talloze gebieden. Ze bepaalt (mede) hoeveel belasting u betaalt, heeft effect op uw kapitaalstromen en speelt een rol in de bedrijfsopvolging. Uw juridische structuur is kortom een belangrijk aandachtspunt, temeer wanneer uw onderneming internationaal opereert. Rebastion Fiscalisten helpt u bij het vinden van de juridische structuur die het best aansluit bij uw bedrijfsstrategie en een bijdrage levert aan het realiseren van uw doelstellingen.

Family Office

Een Family Office regelt en organiseert voor u en uw familie al uw financiële, fiscale en juridische zaken, met oog voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Het Family Office van Rebastion Fiscalisten heeft ruime (internationale) ervaring in het structureren en beheren van familievermogens, en weet als geen ander dat naast de waarde van uw vermogen ook de waarden binnen uw familie een rol spelen. Hoe groot uw familie of familievermogen ook is, wij hebben een scala aan diensten om u en uw familie alle zorgen rondom uw vermogen volledig uit handen te nemen.